Uudella strategialla haetaan tehoa ja laatua toimintaan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Pelastuskoiraliitto on julkaissut uuden strategian vuosille 2017-2019. Strategisilla painotuksilla haetaan ensisijaisesti tehoa ja laatua pelastuskoiratoimintaan läpi koko kentän.

– Liiton tärkein rooli on tukea kentällä olevia toimijoita. Parhaimman hyödyn kentälle saamme vahvistamalla organisaatiota alueellisesti, kertoo Pelastuskoiraliiton hallituksen puheenjohtaja John Wedde.

Pelastuskoiraliiton arvoiksi määriteltiin vapaaehtoistyö, laatu, yhteistyö ja avoimuus.

– Sitoutuneet vapaaehtoistoimijat toteuttavat asioiden etenemistä läpi liiton toiminnan ja jälleen kerran olennaisinta on, miten ne heijastuvat kentälle.

Yhteistyö eri järjestöjen, muiden pelastuskoiratoimijoiden sekä viranomaisten kanssa on koko pelastuskoiratoiminnan kannalta erittäin tärkeää, ja siihen halutaan satsata jatkossakin.

– Laadun ja avoimuuden osalta halutaan painottaa erityisesti sitä, että tekeminen täyttää niin liiton kuin viranomaisten vaatimukset.

Koulutus tavoitteiden keskiössä

Uuden strategian tavoitteena on hälytyskoirien määrän lisääminen ja sen kautta hälytysorganisaation vahvistaminen.

Koulutukseen panostaminen on merkittävässä roolissa.

– Kun koulutuskaari lyhenee, saamme lyhyemmällä aikavälillä nuorempia koiria hälytyskoiriksi. Näin hälytyskoirien määrät lisääntyvät ja samalla niiden laatutaso paranee entisestään. Tätä mitataan seuraamalla muun muassa hälytyskoirien ikää ja niiden määrää sekä koeosallistumisten määrää suhteessa liiton jäsenmäärään.

– Tässä peräänkuulutetaan myös sitä, että kokeita suoritetaan enemmän ja niiden hyväksymisprosentti paranee.

– Kokonaisuutta ajatellen haluamme myös selkeyttää eri toimijoiden mielikuvaa pelastuskoirakoista ja siitä, mikä on liiton rooli osana hälytysorganisaatiota.
Koulutuksen avulla ja yhdistysten tavoitteellisia toimintatapoja tukemalla muutos saadaan myös kentälle.

Yksi tavoitteista on hälytysmäärien lisääminen. – Suomessa on edelleen alueita, joilla viranomaiset eivät hyödynnä pelastuskoirakoita niin paljon, kuin mihin olisi resursseja. Toivomme nostavamme pelastuskoiraryhmien kutsumisen etusijalle niin, että maastoetsintöjä tehtäisiin yhä enemmän nelijalkaisten toimesta. Liiton ja sen alaisten organisaatioiden laajenemisen myötä haluamme lisätä pelastuskoirien valtakunnallista kattavuutta verrattuna nykyhetkeen.

Tavoitteeseen pyritään myös varmentamalla hälytysjärjestelmän toimivuutta.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hälytystilanteessa tavoitetaan ensisijaisesti hälytysvalmiudessa etusijalla olevat koirakot.

Monipuolinen osaaminen hyötykäyttöön

Kolmanneksi päätavoitteeksi on määritelty hälytysorganisaation vahvistaminen. – Haluamme vahvistaa ja selkeyttää sitä, miten ja mihin tehtäviin pelastuskoiratoimijat sijoittuvat kokonaisvaltaisesti etsintäorganisaatioissa ja samalla vahvistaa eri koiraryhmien sisäisiä organisaatioita niiden eri rooleja selkeyttämällä.

– Pelastuskoiratoimijoissa kytee paljon erilaista osaamista, jota halutaan jatkossa hyödyntää monipuolisemmin. Koulutusten avulla tuetaan koirakoiden omien tavoitteiden asettamista ja luodaan osaamista – ja sen kautta laatua ja uskottavuutta – kentälle. Tämä puolestaan vahvistaa pelastuskoirakoiden roolia etsintäorganisaatioissa.

– Tavoitteena on, että pelastuskoiratoimijoita voitaisiin käyttää etsintöjen lisäksi myös esimerkiksi niiden johtamisessa tai taktiikkatehtävissä yhdessä Vapepa-johdon kanssa. Osaamisen lisääminen palvelee kaikkia osapuolia, Wedde toteaa.

Valokuva: Mikko Koljander

Muita aiheeseen liittyviä artikkeleita

Hae blogista

Viimeisimmät artikkelit

Arkisto

Kategoriat

Vieritä ylös