Ryhmänjohtajakoulutus täydensi Pelastuskoiraliiton koulutuskartan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Pelastuskoiraliiton koulutusohjelma täydentyi maaliskuussa ryhmänjohtajakoulutuksella. Liiton koulutusohjelman rakentaminen on alkanut perustasolta: ensin rakennettiin peruskoulutus, sitten hälyryhmäkoulutus ja kouluttajien koulutus ja nyt viimeisenä ryhmänjohtajakoulutus. Lisäksi liiton koulutusohjelmaan on näiden kokonaisuuksien rinnalle syntynyt erilaisia etsintään liittyviä taitoja tukevia koulutuksia.

Maaliskuisessa koulutuksessa koulutettiin ryhmänjohtajakoulutuksen kouluttajat. Nämä liiton kouluttajat ovat kaikkien yhdistysten käytettävissä valtakunnallisesti. Usein hedelmällisintä on järjestää koulutus useamman yhdistyksen kesken: näin voidaan samalla verrata kokemuksia, kertoa toimintatavoista ja jakaa toimivia käytäntöjä.

Koiraryhmänjohtaja etsinnässä

Ryhmänjohtajakoulutuksen tavoite on antaa koulutetuille valmiuksia toimia koiraryhmänjohtajana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsinnöissä. Etsinnässä koiraryhmänjohtaja on linkki Vapepa-johdon ja koirapartioiden välillä: etsinnän johto antaa tehtävät pelastuskoiraryhmille, ja koiraryhmänjohtaja jakaa tehtävät parhaaksi katsomallaan tavalla koirapartioille. Vastavuoroisesti koirapartiot ilmoittavat tekemänsä havainnot koiraryhmänjohtajalle, joka välittää oleellisen tiedon eteenpäin etsinnän johtoon. Ryhmänjohtaja osaa siis paitsi johtaa ja antaa käskyjä myös olla johdettavana.

Koiraryhmänjohtajan erikoisosaaminen etsinnän johdossa liittyy luonnollisesti koiriin. Koiraryhmänjohtaja arvioi, milloin pelastuskoirien käyttäminen etsinnässä on järkevää ja millä etsittävillä alueilla koiran käyttäminen on tehokkainta. Tässä tehtävässä kokemus koiran käyttämisestä etsinnässä on arvokasta. Usein koiraryhmänjohtajaksi päätyykin henkilö, joka on ollut itse hälytyskoiran ohjaaja mutta jolla ei sillä hetkellä ole hälytyskelpoista koiraa.

Ryhmänjohtaja on ryhmänsä asiantuntija

Mitä paremmin koiraryhmänjohtaja tuntee oman hälytysryhmänsä koirakot, sitä tehokkaammin hän pystyy hyödyntämään ryhmän osaamista. Kun Vapepa-johdon kanssa on sovittu, mitkä alueet koirakot tarkastavat, ryhmänjohtajan tehtävä on saada ryhmä toimimaan asetetun päämäärän aikaansaamiseksi. Mitkä ovat kunkin koirakon vahvuudet? Millä etsintäalueella kutakin koiraa voidaan hyödyntää parhaiten? Mitä koirakolta voidaan realistisesti odottaa vallitsevissa olosuhteissa? Ryhmänjohtajalla on myös vastuu oman ryhmänsä osaamisesta. Hän pitää huolen siitä, että maastoon lähtevät vain koirakot, jotka ovat hälytyskelpoisia ja kykeneviä suoriutumaan saamastaan tehtävästä.

Etsinnän aikana koiraryhmänjohtaja vastaanottaa tietoa koirapartioilta maastosta. Tiedonmurusista ryhmänjohtaja kokoaa palapeliä yhdessä muun etsinnän johdon kanssa. Mitä alueella on tapahtunut? Mihin suuntaan koirat reagoivat ja mikä voi vaikuttaa mihinkin? Kun kaikki tieto kootaan yhteen, voidaan etsinnän jatkamiseen ja suuntaamiseen liittyvät päätökset tehdä käytettävissä oleviin faktoihin perustuen.

Hälytysryhmä luottaa ryhmänjohtajaansa

Etsinnän sujumisen kannalta on tärkeää, että hälytysryhmä luottaa ryhmänjohtajaansa. Kun hälyryhmäläiset voivat luottaa ryhmänjohtajan hoitavan tehtävänsä johdossa parhaalla mahdollisella tavalla, he voivat keskittyä suorittamaan huolellista etsintää omalla etsintäalueellaan. Pitkittyvät etsinnät tai kadonneen löytäminen huonossa kunnossa voivat olla koirapartioille raskaita tilanteita, ja tällöin etsinnän johdossa ollut ja tilanteen tunteva ryhmänjohtaja voi olla tärkeä tuki etsinnän jälkeenkin. Ryhmänjohtajan tulisi siis olla oman ryhmänsä käytettävissä kaikissa etsinnän vaiheissa.

Muita aiheeseen liittyviä artikkeleita

Hae blogista

Viimeisimmät artikkelit

Arkisto

Kategoriat

Vieritä ylös