Hälytyspilotti tehostaa toimintaa etsinnässä

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Syyskuun alussa Uudellamaalla käynnistyi hälytyspilotti Suomen Pelastuskoiraliiton organisoimana. Pilotti kattaa koko Uudenmaan koiraryhmät ja siinä on mukana myös 13 Vapepa-johtajaa. Heistä moni on koiratoimija, mutta mukana on myös muuta johtoa. Pelastuskoiraliitossa pilotin päävastuussa on Minna Löfman (Länsi-Uudenmaan Pelastuskoirayhdistys ry). Pelastuskoiraliiton yhdistyksistä pilotissa ovat LUP, ESPY, KeHä, VRG, RasPeKo, UPK ja K-9 Uusimaa. Palveluskoiraliitosta mukana on neljä yhdistystä. Pilotin kustannuksista vastaa Pelastuskoiraliitto.

Kuva: Jari Miettinen

Pilotin tavoitteena on selvittää, miten etsintätoimintaa voitaisiin tehostaa. Pilotissa testataan mallia, jossa etsintään hälytetään aluksi pienempi ryhmä, ns. ensimmäinen aalto. Poliisi arvioi pelastuskoirien käyttämisen tarpeen yhdessä Vapepa-johdon kanssa. Vapepa-johtaja hälyttää ja valitsee pelastuskoirapartiot, valmistelee ensimmäiset tehtävät ja lähettää partioille tarvittavan materiaalin. Etsijät voivat siirtyä suoraan etsintäalueelleen. Kun etsinnän johto on saapunut johtopaikalle, se jatkaa etsinnän suunnittelua ensimmäisten partioiden ollessa jo maastossa. Samaan aikaan käytetään edelleen OHTO-järjestelmää, jonka kautta hälytetään kaikki alueen hälytysryhmät poliisin ja Vapepa-johdon päätöksen mukaisesti.

Aloite pelastuskoiratoimijoilta

Minna Löfman on ollut mukana hankkeen suunnittelussa alusta asti. Aloite pilotin toteuttamiseen lähti pelastuskoiratoimijoilta. Asia nousi ensimmäisen kerran keskusteluun Pelastuskoiraliiton työkoiraseminaarissa tammikuussa 2017.

– Keväällä 2017 järjestimme LUP:ssa pilotin tiimoilta karttaharjoituksen yhdessä Suomen Lentopelastusseuran kanssa. Elokuussa harjoittelimme yhdessä maastossa.  Poliisi innostui kokeilusta, joten suunnittelua jatkettiin. Vapepan kanssa keskusteltiin asiasta ja sieltäkin suunnalta tuli vihreää valoa. Muutaman kerran on kokoonnuttu suunnittelemaan Vapepa-johtajien ja pelastuskoiraryhmien ryhmänjohtajien kanssa.  Elokuussa 2018 järjestettiin pienimuotoinen karttaharjoitus ja käytettävän Secapp-järjestelmän koulutus pilottiin osallistuville toimijoille.

Kuva: Elina Rautapää

Hälytysjärjestelmänä pilotissa käytetään mm. Lentopelastusseuralla jo käytössä olevaa Secapp-sovellusta.

– Pilotin pointti on kuitenkin testata toimintamallia, ei käytettävää järjestelmää, Minna Löfman muistuttaa. – Secapp ei kuitenkaan ole vain vapaaehtoisten käytössä, vaan sitä käytetään ympäri maata sairaanhoitopiireissä mm. ambulansseissa. Järjestelmästä on kokemusta oikeassa käytössä jo satojen tuhansien tehtävien verran.

Tavoitteena nopea etsinnän aloittaminen

Pilotin tavoite on suunnitella ja testata mahdollisimman nopea etsinnän aloittaminen. On kuitenkin tärkeää, että aloitus on paitsi nopea myös selkeä kaikille toimijoille. Etsintään osallistuvat partiot saavat ensimmäisen etsintäalueensa omaan älylaitteeseensa. Kartat lähetetään hälytysjärjestelmän kautta, ja järjestelmä mahdollistaa myös viestinnän ja tarpeellisten tiedostojen lähettämisen. Partiolle voidaan lähettää myös uusi tehtävä järjestelmän kautta.

– Vielä ei ole ehtinyt olla yhtään tosihälytystä. Harjoituksiin viime vuonna osallistuneet ovat pitäneet järjestelmää kätevänä, koska sen kautta tulevassa hälytyksessä on päästy nopeasti suoraan etsintäalueelle. Esimerkiksi maastoharjoituksessa kaikki partiot olivat aloittaneet etsinnän omalla alueellaan alle tunnin sisällä hälytyksen saamisesta, vaikka pisin ajomatka kotoa “etsintäpaikalle” oli yli 40 minuuttia. Kaikki tuleva tieto on helposti yhdessä paikassa sovelluksessa. Perinteistä karttaa on välillä kaivattu, vaikka suurin osa etsijöistä on tottunut toimimaan sähköisten laitteiden kanssa.

Kuva: Miia Halonen

Uuden toimintamallin selkeimmät hyödyt ns. perinteiseen hälytyssysteemiin verrattuna ovat etsinnän käynnistymisen nopeus ja sekä tehtävien jaon että osaamisen kohdentamisen tehokkuus. Hätäetsinnässä puolenkin tunnin ajansäästöllä voi olla ratkaiseva merkitys. Etsinnän käynnistyminen ja sen johtaminen on harjoituksissa ollut selkeää ja tehokasta, koska hälytettäviksi on valittu vain koulutetut ja kriteerit täyttävät etsintäryhmät. Sen ansiosta myös etsintätoiminta on osaavaa: etsijät tuntevat roolinsa ja etsintästrategiat, toimivat tämän mukaisesti sekä kommunikoivat johdon kanssa asianmukaisesti ja noudattavat sen ohjeita.

Uusia työvälineitä hälyttäjälle

Etsinnän johdon näkökulmasta uusi toimintamalli antaa uusia mahdollisuuksia hälyttämiseen. Sen avulla on aiempaa paremmin mahdollista kohdentaa ensimmäisen aallon hälytystä, esimerkiksi hälyttää lähimpänä etsintäaluetta olevat henkilöt ensimmäisenä. Kätevää on myös se, että kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta.

Kuva: Markus Ahtinen

– Järjestelmä on helppo ottaa käyttöön myös harjoituksissa, koska hälyttäjillä eli Vapepa-johtajilla on jatkuvasti oikeus käyttää sovellusta ja hälytettävät – eli harjoituksen osallistujat – voi valita helposti. Uudenmaan kaltaisella alueella, jossa samoihin hälytyksiin osallistuu useita eri yhdistyksiä, se toivottavasti kannustaa myös yhdistysten väliseen yhteistyöhön. Ensilähdössä  partiossa saattaa hyvinkin olla eri yhdistyksistä toimivia mutta lähellä kuumaa aluetta olevia etsijöitä.

Pilottiin liittyvät tiedustelut: Minna Löfman minna.pilotti@gmail.com

Muita aiheeseen liittyviä artikkeleita

Hae blogista

Viimeisimmät artikkelit

Arkisto

Kategoriat

Vieritä ylös