Hallittavuutta tarvitaan tosielämässä

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Kuva yllä: Jari Miettinen

Etsintätyöskentelyn lisäksi yksi pelastuskoirakokeissa testattava asia on koiran hallittavuus. Kuten kaikkia pelastuskoiran taitoja myös hallittavuutta kouluttaessa tulisi pitää mielessä tosielämä: hallittavuus ei ole vain kokeita varten harjoiteltava asia. Koiran hyvä hallittavuus parantaa sekä koiran että ympäristön turvallisuutta ja mahdollistaa sujuvan työskentelyn etsinnässä.

Hallittavuusharjoittelu on paitsi turvallisuusasia myös erinomainen tapa kehittää koiran ja ohjaajan välistä suhdetta. Etsinnässä koirakko työskentelee tiiminä, ja kummallakin osapuolella on oma vastuualueensa: siinä missä koira on hajujen paikallistamisen ja seuraamisen asiantuntija, on ohjaajan vastuulla etsinnän tehokkuus ja turvallisuus. Etsinnän taktisen osaamisen lisäksi ohjaaja vaikuttaa siihen parhaiten kouluttamalla koiralleen hyvän ohjattavuuden ja hallittavuuden.

Pelastuskoiraliiton koesääntöjen mukaisesti koiran hallittavuus testataan jokaisen kokeen yhteydessä. Testattavia asioita ovat siirtyminen, odottaminen ja pysäyttäminen sekä luoksetulo. Hallittavuus on yksi osa koekokonaisuutta. Viranomaistarkastuksessa ei ole erillistä hallittavuusosiota, mutta koiran hallittavuutta kyllä arvioidaan etsinnän aikana.

Kuva: Jari Miettinen

A Siirtyminen

Ohjaaja ja koira siirtyvät koealueelle vähintään 50 metrin matkan niin, että koira kulkee hallitusti ohjaajan mukana.

Mitä tarkoittaa ”hallitusti”? Tuleeko koiran pitää katsekontaktia ohjaajaan? Kuinka kaukana ohjaajasta koira voi kulkea?

Siirtymistä tai ohjaajan seuraamista kouluttaessaan lopullisena tavoitteena voisi pitää sitä, että ohjaaja pystyy kävelemään rauhallisesti eteenpäin ja keskittymään maastoon tarkkailematta jatkuvasti sitä, kulkeeko koira mukana. Etsinnän aikana voidaan tehdä lyhyitä siirtymiä esimerkiksi tien yli tai autolta etsintäalueen reunaan, ja ohjaajan on joskus tarpeellista vaihtaa jokunen sana kartturin kanssa matkalla. Tällaisia tilanteita voi luonnollisesti ennakoida kytkemällä koiran taluttimeen, mutta yllätyksiä voi tulla eteen aina – ehkä talutin unohtui autoon tai sen lukko hajosi.

Koesäännöt eivät määrittele tarkkoja vaatimuksia sille, millä tavoin koiran tulee seurata ohjaajaa siirtymän aikana. On kuitenkin hyvä muistaa, että selkeät kriteerit edistävät koiran oppimista. Ohjaajan on tärkeää miettiä, miten hän haluaa kouluttaa siirtymisen omalle koiralleen: kummalla puolella ohjaajaa koira kulkee, tuleeko sen katsoa ihmistä ja mikä on etäisyys ohjaajasta. Kun nämä asiat on päättänyt, voi koiran opettaa toimimaan vaatimustensa mukaisesti.

Kuva: Miia Vainio-Haapala

B Odottaminen

Koealueelle tultaessa ohjaaja jättää testaajan pyynnöstä koiran paikalleen odottamaan. Koiran asento on vapaa. Koira ei saa äännellä häiritsevästi. Ohjaaja siirtyy testaajan luo (n. 10 m) keskustelemaan kokeen suorittamisesta ja palaa koiran luo testaajan annettua siihen luvan (n. 3 min. kuluttua).

Mitä jos koira lähtee liikkeelle? Mitä tarkoittaa ”häiritsevä ääntely”?

Rauhalliselle ja ennen kaikkea varmalle paikallaololle on etsinnässä käyttöä monenlaisissa tilanteissa. Ensimmäiset suunnitelmat etsintätaktiikan suhteen tehdään tavallisesti siten, että koira odottaa vielä autossa, mutta joskus suunnitelmaa on muutettava kesken etsinnän tai etsintäalueen laidalle saavuttaessa. Ohjaajan on huomattavasti helpompi keskittyä etsintätaktiikan miettimiseen, jos hänen ei tarvitse huolehtia koiran tekemisistä. Kytkettynä oleva koirakin voi häiritä ohjaajan keskittymistä, jos koira on levoton. Jos taas koira saa puuhastella omiaan, esimerkiksi jatkaa etsintää suunnittelun aikana, voi ohjaajalta jäädä jokin oleellinen reaktio huomaamatta.

Kadonneen löytyessä on koira saatava helposti sivuun ja pysymään pois esimerkiksi ensiavun antamisen tieltä. Rauhallisesti odottava koira ei vie ohjaajansa huomiota pois kadonneesta, josta huolehtiminen on sekä kartturin että koiranohjaajan tärkein tehtävä.

Koiran voi opettaa odottamaan paikallaan makuulla, istuen tai seisten. Odottamiseen pätee sama totuus kuin seuraamisen opettamiseen: mitä selkeämmät ohjaajan vaatimukset ovat koiralle, sitä varmemmin se oppii. Mitä enemmän koira tottuu harjoitustilanteissa vaihtamaan asentoa ja liikkumaan, sitä todennäköisemmin lähtee liikkeelle myös koe- tai tositilanteessa. Alusta asti olisi tärkeää suunnitella harjoittelu siten, että koiraa päästään palkitsemaan siitä, että se pysyy samassa asennossa koko odotusajan. 

C Pysäyttäminen

Testaaja pyytää ohjaajaa joko pysäyttämään koiran tai kutsumaan sen luokseen maastosuorituksen aikana.

Pitääkö koiran kääntyä tai pysähtyä heti? Kuinka monta kertaa saa käskeä?

Ohjaajalla voi puuttua etsinnän aikana koiran työskentelyyn monin tavoin ohjaamalla. Suurimmalle osalle koirista vaikein tilanne on etsinnän keskeyttäminen pysäytyskäskyllä tai luoksetulokutsulla. Etsintäalueita pyritään yleensä rajaamaan luonnollisiin rajoihin, ja hyvin usein se tarkoittaa alueen rajautumista tiehen ainakin jostakin suunnasta. Toimivat luoksetulot ja pysäytykset ovat siis turvallisuuden kannalta erittäin tärkeitä: ohjaaja voi estää koiraa juoksemasta tien yli – tai palaamasta sen yli takaisin alueelle ilman valvontaa.

Jälkityöskentelyn yhteydessä pysäyttämiselle on käyttöä ainakin siinä vaiheessa, kun partio ilmoittaa koiran löytämästä jäljestä etsinnän johtoon tai jos jälki vie pois partion etsintäalueelta. Liinan päässä kulkevalle ohjaajalle toimiva pysäytys on myös turvallisuuskysymys. Hankalassa maastossa koira liikkuu huomattavasti ohjaajaa näppärämmin, ja jottei jäljestävä koira katoa näköpiiristä, on sen odotettava pyynnöstä perässä kompuroivia ihmisiä.

Kuva: Markus Ahtinen

Yhteistyö osaksi arkea

Hallittavuuden eri tehtävät ovat taitoja, joiden toimittava kaikenlaisissa etsintäympäristöissä. Siksi niitä kannattaa myös harjoitella monipuolisesti eri paikoissa. Koiran osaamistason mukaisia hallittavuustreenejä voi tehdä helposti kaikkialla, mihin koira kulkee mukana. Aina ei tarvitse irrottaa talutinta tai mennä kauas koirasta sen istuessa paikoillaan – tärkeintä on rakentaa vahva pohja sille, että koira reagoi ohjaajan antamiin käskyihin ympäristöstä ja häiriöistä huolimatta. Jos taas harjoittelee itsekseen rauhallisissa ympäristöissä esimerkiksi päivittäisen lenkin yhteydessä, voi tehtävän vaikeustasoa nostaa helposti tekemällä häiriöitä itse. Kuten etsintätyöskentelyssä myös hallittavuusharjoittelussa perusta rakentuu palkkioille eli motivaatiolle tehdä yhteistyötä ohjaajan kanssa.

Muita aiheeseen liittyviä artikkeleita

Hae blogista

Viimeisimmät artikkelit

Arkisto

Kategoriat

Scroll to Top