Sujuvuus on tärkeää myös haukkuilmaisussa

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Pelastuskoiran hakukoulutuksen olennainen osa on ilmaisu eli tapa, jolla koiraa ilmoittaa ohjaajalleen löytäneenä kadonneen.  Ilmaisun opettaminen on monesti koulutuksen työläin vaihe, sillä jos koiran motivaatio ihmisen löytämiseen on kohdallaan, sujuu hajujen työstämisen harjoittelu yleensä koiralta luonnostaan. Haukkumalla ilmaisevan koiran tehtävä on kadonneen paikallistamisen jälkeen jäädä henkilön luokse ja haukkua niin pitkään, että koiranohjaaja saapuu paikalle.

Maalihenkilön rooli on tärkeä

Haukkumalla ilmaisevan koiran koulutuksessa maalihenkilön rooli on todella tärkeä. Etenkin alkukoulutuksessa maalihenkilön on osattava palkita koira oikeaan aikaan – siis silloin, kun se haukahtaa – sekä arvioitava sitä, kuinka monta kertaa koira pystyy haukkumaan tai kuinka pitkään sitä kannattaa haukuttaa.

Chili haukkuu kohteliaan etäisyyden päässä. Kuva: Martti Koponen

Kun siirrytään piiloon, maalihenkilön tehtävä on välittää koiranohjaajalle koulutuksen kannalta tärkeää tietoa esimerkiksi siitä, aloittaako koira ilmaisun viivyttelemättä tai miten se käyttäytyy maalihenkilön luona. Koira on hyvä opettaa alusta asti haukkumaan sopivan etäisyyden päässä maalihenkilöstä. Tätä voidaan opettaa palkitsemalla koira aina käsivarrenmitan päähän tai käyttämällä sopivan etäisyyden päässä maalihenkilöstä olevaa alustaa, jonka päälle koira pysähtyy haukkumaan. Näin vältetään se, että koira pyrkii kiinni maalihenkilöön ja innostuksissaan vahingoittaa tätä. Etsittävän mielestä lähikontaktiin tuleva koira voi olla pelottava.

Ilman maalihenkilöiltä tulevaa tietoa ohjaaja ei voi suunnitella sellaisia harjoituksia, jotka kehittäisivät koiran ilmaisua. Osaavankin koiran kanssa on hyvä harjoitella säännöllisesti myös avoimilla paikoilla, joilla ohjaaja voi itse havainnoida koiran toimintaa maalihenkilön luona.

Ensin nopea aloitus

Haukkumalla ilmaiseva koira ei poistu ohjaajan luo löydön tehtyään vaan jää maalihenkilön luo, joten sen on tunnettava olonsa itsevarmaksi hyvin monenlaisten maalihenkilöiden kanssa. On tärkeää, että koiran koko uran ajan se harjoittelee säännöllisesti myös vieraiden ihmisten ilmaisua. Ilmaisukoulutuksen alkuvaiheessa maalihenkilövalikoiman laajentamisella ei kuitenkaan ole kiire, vaan tärkeintä on ensin saada koiralle varmuus tehtävään. Koira voi tuntea painetta ihmiselle haukkumisesta etenkin, jos haukkuminen on aiemmin ollut ei-toivottavaa. Siksi ensimmäiseksi on keskityttävä siihen, että koira aloittaa haukkumisen nopeasti eli tietää, mitä siltä odotetaan.

Haukkumalla ilmaisevan koiran harjoittelusta keskeistä on yleistäminen eli ärsykekuvan laajentaminen: se, että koira tulkitsee mahdollisimman monenlaiset ihmiset ilmaistavaksi kohteiksi. Yleistämistä voi lähestyä eri ihmisten kanssa harjoittelun lisäksi siitä näkökulmasta, että yksi ihminen voi käyttäytyä eri tavoin. Koska haukkumalla ilmaisevan koiran ilmaisuharjoitteluun tarvitaan vain yksi ihminen – maalihenkilö –, pystyy eri tavoin toimivien ihmisten haukkumista harjoittelemaan koiran kanssa helposti siten, että maalihenkilönä on ohjaaja itse tai esimerkiksi perheenjäsen.

Mitä koiran pitää osata?

Kuten kaikkeen harjoitteluun myös haukkuilmaisuun on hyvä päättää tavoite, johon harjoitus keskittyy. Se voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

Ilmaisun pituus: Mieti, kuinka pitkään koiran tulee jaksaa haukkua etsinnässä. Haukun kestoa voi harjoitella helposti itsekseen. Harjoituksen voi rakentaa esimerkiksi siten, että joka toinen kerta koira saa palkkion heti aloitettuaan haukkumisen (1–2 haukahduksen jälkeen) ja joka toinen kerta sen tulee haukkua aina vähän pidempään (esimerkiksi 4, 8, 12 ja 16 kertaa). Se, kuinka nopeasti kestoa voi kasvattaa, riippuu täysin koirasta. Kestoa harjoitellessa on tärkeää palkita koira säännöllisesti pelkästään aloituksesta, jotta haukun aloittaminen säilyy nopeana ja varmana.

Lusse harjoittelee haukun kestoa. Avoimella paikalla maalihenkilön lisäksi ohjaaja pystyy havainnoimaan koiran toimintaa. Kuva: Markus Ahtinen

Erilaiset asennot: Ilman harjoittelua koira ei välttämättä osaa ilmaista erilaisissa asennoissa olevia ihmisiä. Haukkumisen harjoittelu aloitetaan usein siten, että ihminen on kyykyssä tai istuen. Sen lisäksi ihminen voi ainakin seistä ja maata kyljellään, selällään tai vatsallaan. Joskus kasvot voivat olla puuta tai maata vasten. Joillekin koirille muutokset ovat yhdentekeviä, toisille isoja, ja siksi helpointa on kokeilemisen sijaan opettaa eri asentoja järjestelmällisesti muutamilla harjoituksilla. Samalla voi kiinnittää huomiota siihen, missä asennossa koira ottaa vähiten painetta ihmisestä. Toiselle istuva on vaikea, koska ihmisen kasvot ovat lähellä, ja toisen mielestä seisova on vähän jännittävä. Kun koira harjoittelee uusien maalihenkilöiden ilmaisua, kannattaa aluksi käyttää sellaista asentoa, joka on koiralle helpoin haukuttava.

Peitetyt henkilöt: Kun ihminen peitetään, näköhavaintoon perustuva vihje ihmishahmosta katoaa kokonaan. Jollekin koiralle se, että havainnon varmistaa silmillä voi olla ratkaiseva tekijä ilmaisun tekemiseen. Maalihenkilön peittäminen kannattaa tehdä vaiheittain siten, että aluksi peitettynä ovat vain jalat ja kerta kerralta peitettä nostetaan ylemmäs. Vaikein vaihe on tavallisesti peitteen vetäminen pään tai kasvojen yli. Myös eri asennoissa olevat peitetyt kannattaa harjoitella erikseen – etenkin seisova, jonka päällä on peite voi olla koiran mielestä jännittävä.

Kun aloitetaan uuden asian harjoittelu, esimerkiksi treenataan ensimmäistä kertaa kokonaan peitettyä maalihenkilöä, on tärkeintä keskittyä siihen, että koira päättää aloittaa ilmaisun. Uutta asiaa harjoitellessa ilmaisun keston voi siis aluksi unohtaa ja palkita siitä, että koira tekee nopeasti päätöksen siitä, että tämänkin ihmisen voi ilmaista. Kun koira aloittaa ilmaisun varmasti uudenlaisenkin maalihenkilön kanssa, ei ilmaisun keston pidentäminen yleensä tuota vaikeuksia – jos sitä on harjoiteltu ennalta erikseen koiralle tutuissa tilanteissa. Lopulta kun koiralla on riittävästi kokemusta erilaisten maalihenkilöiden ilmaisusta, se alkaa pitää kaikenlaisia ihmisiä ilmaistavina riippumatta siitä, onko koira kohdannut vastaavaa aiemmin vai ei.

Tarkkaile itsevarmuutta

Koirat ovat erilaisia sen suhteen, haukkuvatko ne paremmin ohjaajalle, tutuille vai vieraille ihmisille. Erot haukun laadussa kertovat siitä, että koira kokee tilanteet eri tavoin eikä ole niissä yhtä itsevarma. Jos koira siis kokee tutulle ihmiselle haukkumisen epämiellyttävänä, kannattaa sitä harjoitella, vaikka sen ei koskaan harjoitus-, koe- tai tositilanteessa tarvitsisikaan ilmaista ohjaajaansa. Harjoittelu joka tapauksessa vahvistaa koiran itsevarmuutta erilaisissa ilmaisutilanteissa.

Liikkuva maalihenkilö on taas asia erikseen.
Kuva: Markus Ahtinen

Muita aiheeseen liittyviä artikkeleita

Hae blogista

Viimeisimmät artikkelit

Arkisto

Kategoriat

Vieritä ylös