VIRTA-koulutus auttaa käyttöönottotarkastukseen valmistautumista

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Kuva yllä: Mikko Koljander

VIRTA-koulutus on Pelastuskoiraliiton uusin koulutus. Se on nimensä mukaisesti tarkoitettu pelastuskoiran käyttöönottotarkastukseen valmistautuville koirakoille. Pelastuskoiraliiton muutamissa jäsenyhdistyksissä oli kokeiltu kurssimuotoista koulutusta ennen VIRTA:a. Pelastuskoiraliiton puheenjohtaja, VIRTA-tarkastaja John Wedde kokosi työryhmän, joka koosti aiemmin testatuista koulutuspaketeista valmennuksen Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistyksien käyttöön.

– Tarve koulutukselle on lähtöisin puhtaasti kentältä, sanoo John Wedde. – Kotiyhdistyksessäni Päijät-Hämeen Pelastuskoirissa huomasimme usein tilanteen, jossa koirakon pitäisi olla menossa viranomaistarkastukseen, mutta ohjaajalla ei ole selvää käsitystä siitä, mikä VIRTA ihan oikeasti on ja mitä siellä pitäisi tehdä.

Päijät-Hämeen Pelastuskoirien koulutuksen ensimmäinen prototyyppi oli kurssimuotoinen, johon kuului sekä teoriaa että harjoitusviikonloppuja. Sellaisenaan se hylättiin nopeasti, koska kokonaisuus olisi ollut turhan raskas jatkuvasti ylläpidettäväksi. Pelastuskoiraliiton toivottua koulutuksen kehittämistä jäsenyhdistysten käyttöön Wedde kokosi työryhmän, johon kuuluivat omissa kotiyhdistyksissään Tampereella ja Kajaanissa omaa versiotaan tarkastukseen valmistavasta koulutuksesta vetäneet Eeva Kaataja ja Petri Koistinen. VIRTA-koulutuksen lopullinen versio muotoutui työryhmän koulutuksistaan saamien kokemuksien päälle.

Arviointiperusteet selväksi

VIRTA-koulutus on luentopaketti, jossa käsitellään asiat, joita tarkastuksessa arvioidaan.

– VIRTA-arviointilomakkeessa on viisi kohtaa: etsintätaktiikka, työskentely, alueen tarkastamisen varmuus, kestävyys ja löytö, John Wedde luettelee. – Käytännössä koulutuksessa käydään läpi, mitä ne tarkoittavat ja mitä mihinkin asiaan liittyen tarkastuksen aikana pitäisi tapahtua ja mitä ei pitäisi tapahtua.

Myy. Kuva: Katariina Launiala

Työryhmän lisäksi VIRTA-koulutuksen kouluttajien koulutukseen osallistui kuusi tarkastajaa, joita Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistykset voivat jatkossa pyytää pitämään koulutusta omalle alueelleen. Koulutusta pitävä tarkastaja voi harkintansa ja näkemyksensä mukaan tarjota osallistujille luennon lisäksi myös muuta koulutusta. Käytännön harjoitukset ovat suositeltavia, mutta ne eivät ole koulutuspaketissa mukana. Tähän ratkaisuun päädyttiin alueellisten erojen vuoksi.

– On tärkeää, että tarkastaja muovaa runkomateriaalin sopivaksi sille alueelle, jossa koulutus pidetään, sanoo koulutukseen osallistunut VIRTA-tarkastaja Stina Törnblom. – Viranomaiset saattavat painottaa eri asioita eri alueilla. Sen vuoksi selvästi erilaisilla alueilla toimivien yhdistysten yhteiset koulutukset eivät välttämättä ole toimiva ratkaisu.

Yhteinen koulutusrunko saa Stina Törnblomilta kiitosta: näin tulee otettua huomioon kaikki oleelliset asiat, jotka käsitellään alueella tarkoituksenmukaisella tavalla.
– Näkisin, että vaikka koulutusta voi käydä eri vaiheissa harjoittelua, siitä on selvästi eniten hyötyä silloin, kun liiton kokeet ovat jo takana ja on seuraavaksi suuntaamassa tarkastukseen koiran kanssa, hän sanoo. – Kun osallistujat ovat melko samassa vaiheessa, on myös heidän välinen keskustelunsa kaikkein hedelmällisintä.

Rita. Kuva: Markus Ahtinen

Esimerkit valottavat käytäntöä

John Wedde kävi pitämässä yhden VIRTA-koulutuksen pohjana toimivista koulutuksista Myrskylän Pelastuskoirille. Yhdistyksen jäsen Hanna Toiviainen suoritti käyttöönottotarkastuksen bordercollie Trin kanssa koulutusta seuranneella viikolla. Tri on Hannan ensimmäinen pelastuskoira, ja harrastusta oli takana noin kolme vuotta.

– Sekä Vapepa että pelastuskoiratoiminta ovat minulle uusia asioita, Hanna Toiviainen kertoo. – Olin ollut aiemmin katsomassa yhdistyksemme ensimmäisen hälykoiran VIRTA-tarkastusta, joten tiesin suunnilleen, miten se etenee. Mietin ennalta, olenko harjoitellut kaikkia tarpeellisia osa-alueita ja onko jokin asia jäänyt huomiotta.

Vaikka koulutuksen ja VIRTA:n välissä oli vain muutama päivä, Hanna Toiviainen koki saaneensa koulutuksesta varmuutta siihen, että voi luottaa omaan ja koiransa työskentelyyn.
– Koulutuksen paras anti minulle olivat oikean elämän esimerkit siitä, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Niistä oppii tosi paljon, Hanna Toiviainen sanoo. – Myös koulutuksen vetäjän kertomus siitä, mihin hän tarkastajana kiinnittää huomiota, oli hyödyksi. Tarkastettavana pitää luottaa itseensä ja toisaalta myöntää virheensä.

Hanna Toiviaisen mielestä VIRTA-koulutus on hyvä runko harjoittelun pohjaksi.
– Tällainen koulutus olisi hyvä olla vaikka vuotta aiemmin, jotta harjoiteltavat asiat olisivat selviä harjoittelua suunniteltaessa. Tämäkin riippuu tietysti osaltaan siitä, kuinka osaavia henkilöitä yhdistyksessä on, Hanna Toiviainen toteaa. – Olen itsekin saanut osaavaa opetusta koko harjoittelumme ajan.

Koulutusta muillekin kuin ensikertalaisille

VIRTA-koulutuksesta on varmasti eniten hyötyä ensimmäistä kertaa käyttöönottotarkastukseen osallistuvalle, mutta koulutuksesta voi saada paljon oppia myös kokenut koiranohjaaja.

– Vaikka kokemusta olisi käytännössä paljonkin, ohjaajan on hyvä miettiä, osaako vastata asioihin, joita käyttöönottotarkastuksessa arvioidaan, muistuttaa John Wedde. – Avoin mieli kannattaa siis tämänkin koulutuksen kohdalla.

Koulutuksessa ei puhuta tavoista tehdä asioita ja työskennellä etsinnässä vaan sisällöstä eli siitä, mitä tarkastuksessa arvioidaan.

– Eri koirat ja ihmiset oppivat eri tavoin. Jokaista asiaa ei aina hallitse eikä joka ikistä yksityiskohtaa tarvitsekaan hallita, jotta voisi suoriutua tarkastuksessa hyväksytysti.

Muita aiheeseen liittyviä artikkeleita

Hae blogista

Viimeisimmät artikkelit

Arkisto

Kategoriat

Vieritä ylös